Telefon
31 71 53 02

Der er pt. 4 udvalg

A. Vandværket, som forsyner alle foreninger på Enø samt "Enø Strand" med vand.

 

B. Pumpelaug, som udpumper drænvand i en del af Enø´s foreninger.

   ( Særlig fordelingsnøgle - Se vedtægt )

 

C. Fællesudvalg, som er en "paraply organisation" for hele Enø.

 

D. Digeudvalg, som behandler "Højvandsdige mod inderfjorden"