Telefon
31 71 53 02

Bebyggelse

Her kan du læse mere om de regler, der gælder for opførelse af sommerhuse
samt gararger /carporte og småhuse i et sommerhusområde.

Særlig opmærksomhed på afstandsregler.
De regler, som gælder ved alm. boliger/parcelhuse om afstande til naboskel på 2,5 meter,
er ved sommerhuse 5,0 meter.
Garager/carporte og småhuse skal holdes min. 2,5 meter fra skel.
Højden i zonen 2,5 meter til 5,0 meter skal være ca. 2,5 meter.

Der vil således altid være en Zone på 2,5 meter, som er ubebygget.

Der henvises i øvrigt til bygningsreglementet.