Telefon
31 71 53 02

Pumpelauget

Pumpelauget er oprettet den 14. februar 1667

Pumpelaugets opgave er at varetage driften og vedligeholdelsen af hoveddrænledningerne, 
som er vist på bilag til vedtægt.

Nyheder:
På Plenarmøde den 7. oktober vedtog Pumpelauget at igangsætte Pumpeinstallationen ved Bækkene.
I hovedtræk sættes der en ny pumpebrønd Ø 2.000 mm med 2 Flygt pumper 
Hver pumpe har en kapacitet på 45 liter/sec.
Omregnet betyder der at der kan udpumpes 324 M3 vand i timen.

Se projektet her:

Projekt 2016 - Enoe Pumpelaug 13.10.2016-Projekt beskrivelse.pdf

Enø Pumpelaug Projekt tegninger for 2 stk. NP 3153 pumper-2016.pdf

Vedtægter.

Plenarmøde 2015

Beredskabsplan 

Vores repræsentant i Pumpelauget er:
Poul-Erik Sone
Krageholmsvej 23
E-mail: pesone@live.dk