Telefon
31 71 53 02

Primære dokumenter for foreningen

Vedtægter, deklaration og ordensregler er foreningens grundlag.

Dette suppleres af generalforsamlingen, som er foreningens øverste myndighed.