Telefon
31 71 53 02

Digeudvalg

Digeudvalget er et lille ad hoc udvalg, som er skabt, foranlediget af Fællesudvalget i 2006.

En mindre arbejdsgruppe har udarbejdet et forslag sammen med ingeniørfirmaet Nielsen & Risager.

Forslaget beskriver et dige mod inderfjorden i 2 meters højde.

Navnet på forslaget er "Højvandsdige ved Lungshave og Enø - april 2014"

 

Højvandsdige ved Lungshave og Enø - april 2014

Forundersøgelse udført af N&R i 2009

Anmodning om off. sag

Ejerfortegnelse - BBR Sum ejendomsværdi

 

Vores repræsentant i Digeudvalget er:
Jens Nikolajsen
Krageholmsvej 51

E-mail: jni@nikolajsenaps.dk

tlf: 2021 6945